Hoe kunnen we nieuwe concepten als de circulaire economie, smart city’s, deelplatformen of zero afval in ons dagelijks leven inpassen?  Heeft u een interessant idee om als burger voor een positieve impact te zorgen, maar weet u niet hoe dat idee in een concrete, aangepaste en aanpasbare oplossing om te zetten?

Kom dan op 31 mei en 1 juni naar een bijzondere co-creatieavond en -dag om samen na te denken over oplossingen voor iedereen die door u zijn bedacht! 

We begrijpen allemaal de impact, mogelijkheden en voordelen van de toekomstige praktijken voor de ecologische transitie zoals de circulaire economie, smart city’s, deelplatformen of zero afval.   

Maar vaak ondervinden we problemen om in ons dagelijks leven meer concreet actie te ondernemen omdat deze nieuwe praktijken ook nieuwe benaderingen en soms nieuwe competenties vereisen. 

Daarom stelt Leefmilieu Brussel voor om deskundigen en bedenkers van nieuwe ideeën samen te brengen om die ideeën in reële oplossingen om te zetten.  IDEATE4CLIMATE is een dag van co-creatie, waar deskundigen van Leefmilieu Brussel en andere milieuorganisaties teams van 6 à 8 personen zullen ondersteunen die zijn samengekomen rond projecten die moeten worden ontwikkeld.

Aan het einde van de dag zullen de projecten aan een jury worden voorgesteld en de beste projecten zullen een prijs (diensten, begeleiding,…) ontvangen die toelaat over te gaan tot de concrete verwezenlijking.   

Boek nu uw plaats

Methodologie

Ideatie is een creatief proces voor de productie, ontwikkeling en communicatie rond nieuwe ideeën.  Tijdens deze dag vol collectieve intelligentie zullen we een innovatieve methodologie volgen, de zogenaamde “vier D’s”, om de geselecteerde uitdaging te ontdekken, te ontwerpen, te definiëren en te ontwikkelen.  

DISCOVER : begrijpen van de problematiek en de eindgebruiker/-begunstigde.

DESIGN : genereren en prioriteren van ideeën voor oplossingen. 

DEFINE : opstellen van een model en een meetbare impact.  

DEVELOP : materialisering van een prototype of een voorstelling van de oplossing.

Deze uitdaging kan verschillen voor elk van de teams en moet verband houden met de thema’s van de ecologische transitie: luchtkwaliteit, hernieuwbare energie, zero afval, verantwoorde consumptie, biodiversiteit, klimaatveranderingen, … 

De actoren van de verandering die deelnemen aan dit avontuur zullen de kans krijgen de ontwikkeling van hun project te versnellen door een multifunctioneel team samen te stellen en samen nieuwe technieken en methodologieën te leren.  

Programma

IDEATE4CLIMATE BEGINT OP VRIJDAG 31 MEI MET DE KICK-OFFAVOND WAARBIJ SOMMIGE DEELNEMERS HUN IDEEËN PUBLIEKELIJK VOORSTELLEN. NA DEZE PITCHES WORDEN DE TEAMS SAMENGESTELD OM SAMEN EEN VAN DEZE IDEEËN TE ONTWIKKELEN.
OP ZATERDAG 1 JUNI ZULLEN DE GEVORMDE TEAMS VANAF 8H30 SAMENKOMEN OM DE IDEATION EN UITWERKING TE BEGINNEN.

# Topic Speaker Time
1 Inleiding – Voorstelling van de ruimten en het algemene programma – Inschrijvingen. 6:00pm – 6:30pm
2 PITCHES (voorstelling van de ideeën) – samenstelling van de teams. Elke deelnemer zal de kans krijgen zijn idee of de mogelijke oplossing bij de deelnemers te pitchen. 6:30pm – 7:00pm
3 Samenstelling van de teams. Elk team moet samengesteld zijn uit 6 à 8 personen. De teams zullen dus worden gevormd in functie van de interesses van de deskundigen en een facilitator. Die zal het team begeleiden bij de reflectie en het gebruik van de methodologie. 7:30am – 8:00pm
4 Uitnodiging voor de dansavond. 8:00pm – 2:00am
# Topic Speaker Time
1 Inschrijvingen – Onthaal met koffie 8:30am – 9:00am
2 Inleiding – Voorstelling van de ruimten en de agenda. Overzicht van het programma van de dag en voorstelling van de facilitatoren en deskundigen. Info over de evaluatiecriteria, de spelregels en het einddoel. 9:00am – 9:20am
3 Energyzer 9:20am – 9:40am
4 Lezingen 9:40am – 10:00am
5 DISCOVER : begrip van de problematiek en de eindgebruiker/-begunstigde. 10:00am – 11:00am
6 DESIGN: genereren en prioriteren van ideeën voor oplossingen. 11:15am – 12:00pm
7 Lunch 12:15pm – 1:15pm
8 DEFINE: opstellen van een model en een meetbare impact. 1:30pm – 2:30pm
9 DEVELOP: materialisering van een prototype of een voorstelling van de oplossing. 2:45pm – 3:45pm
10 Voorbereiding van de pitches: de deelnemers zullen de gelegenheid krijgen hun idee te structureren dankzij een Pitch Canvas. 3:45pm – 4:45pm
11 PITCHES (voorstelling van de oplossingen): elk team krijgt 10 minuten om zijn project voor te stellen en het publiek te overtuigen en de vragen van de jury te beantwoorden. 4:45pm – 5:00pm
12 Slotdrink – Time to celebrate ! 6:00pm –

Experts & Jury

IDEATE4CLIMATE is een dag van co-creatie, waar deskundigen van Leefmilieu Brussel en andere milieuorganisaties teams zullen ondersteunen die zijn samengekomen rond projecten die moeten worden ontwikkeld.
Aan het einde van de dag zullen de projecten aan een jury worden voorgesteld en de beste projecten zullen een prijs (diensten, begeleiding,…) ontvangen die toelaat over te gaan tot de concrete verwezenlijking.

Alain Boribon

Co-founder, Citizenfund

Barbara DEWULF

Leefmilieu Brussel, Adunct-Directeur-generaal

Mathieu Depoorter

Consultant/Expert in circulaire economie en klimaat

Anthony Naralingom

Coordinator Circular Economy at hub.brussels

Superhelden

De “superheld” is een deskundige in innovatie of een facilitator die zal worden toegekend aan elk team.  De “superheld” zal u begeleiden tijdens het programma om de collectieve intelligentie te vergemakkelijken, u te helpen voordeel te halen uit de innovatieve technieken en de behoeften van het team te bepalen.

Alexandre Philippe

Facilitator

Julie Maricq

Facilitator

Sebastiaan Kennes

Facilitator

Martin Germeau

Facilitator

Christopher Malapitan

Visual Practitioner

Emilie Tasté

Facilitatrice

Waar ?

Thurn & Taxis, BEL-gebouw, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel

Voor wie ?

Elke burger die zijn steentje wil bijdragen! Met of zonder een idee, iedereen is echt welkom.

Hoe ?

Het is eenvoudig, het volstaat om in te schrijven via deze link: https://www.eventbrite.com/e/ideate4climate-tickets-60575431747
Opgelet! Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Contact

PartnersEco-hackathon partners